Λ  

ruhr-projekt 2010 - menschen im ruhrgebiet - people in the ruhr area - ba-35

leider keine menschen gesehen, aber pferde, deren koppel ich überqueren musste

unfortunately i did not see any people, but horses whose paddock i had to cross

< start >
  V  

foto von thomas höckmann www.hoeckmann.de

home

mail@ruhr-projekt.de

impressum/disclaimer sitemap mach mit/participate

05.09.15

© ruhr-projekt.de www.hoeckmann.de