Λ  

ruhr-projekt 2010 - menschen im ruhrgebiet - people in the ruhr area - ba-53

flüssigkeitstransporter bei thyssenkrupp steel in duisburg-bruckhausen

liquid transporter in the steel works thyssenkrupp steel in duisburg-bruckhausen

< start >
  V  

foto von arnulf stoffel www.fotocommunity.de

home

mail@ruhr-projekt.de

impressum/disclaimer sitemap mach mit/participate

05.09.15

© ruhr-projekt.de www.hoeckmann.de