Λ  

ruhr-projekt 2010 - menschen im ruhrgebiet - people in the ruhr area - ca-47

kunstwerk von bernar venet auf dem könig-heinrich-platz in duisburg
work of art by bernar venet on könig-heinrich-platz in duisburg

< start >
  V  

foto von giorgio1010

weitere fotos aus dem quadrat - more photos from this square

home

mail@ruhr-projekt.de

impressum/disclaimer sitemap mach mit/participate

05.09.15

© ruhr-projekt.de www.hoeckmann.de